Religijność Hindusów

Religie w Indiach to temat bardzo szeroki i skomplikowany – jak wszystko w tym intrygującym kraju. Generalnie faktem jest to, że na terenie Indii funkcjonują rozmaite religie i wierzenia. Dominuje oczywiście hinduizm, a więc tradycyjna religia w Indiach, która ma w tym państwie najwięcej wyznawców. Nie brakuje również prowincji zdominowanych przez muzułmanów, a pozycja islamu w kraju jest całkiem silna. Nie obywa się przy tym bez kontrowersji, albowiem część mieszkańców Indii wyznających islam należy do radykalnych odłamów tej religii, co wiąże się z próbami wprowadzania prawa szariatu i podważania przepisów prawa państwowego.

Są w Indiach również chrześcijanie – zarówno protestanci, jak i katolicy. Udział protestantyzmu w kraju wynika przede wszystkim z tego, iż był on przez wiele lat kolonią brytyjską, a obecność Korony odcisnęła swoje piętno na religijności części Hindusów. Zupełnie oddzielną kwestią są rozliczne wierzenia lokalne i bóstwa funkcjonujące głównie jako elementy regionalnego folkloru.